Sving- eller närspelslektion – 50 minuter / 1 person

Fokus: svingteknik, närspel, avstämningslektion